3

YÜKSEK BİNA TASARIMI

Gün geçtikçe artan nüfus ve kalabalıklaşan şehirler, dikey konutlaşmanın daha yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Dikey konutlaşmanın son aşaması yüksek katlı binalar(göktelenler) olmuştur.

Yüksek katlı binaların tasarımı mühendislik açısından daha detaylı bir çalışma gerektirmektedir. Özellikle deprem analizleri büyük önem taşımaktadır. Günümüz mühendisliğinde kullanılan elastik çözüm yaklaşımları, yüksek katlı binalarda doğru sonuçlar vermekten çok uzaktır. Özellikle yüksek katlı binaların zemine yakın perde duvarlarındaki davranışlar elastik teori ile modellendiğinde ekonomik olarak pahalı ve gerçekliği öngörülemez sonuçlar vermektedir.

Depta Mühendislik, yüksek binaların analizlerinde perde duvarları fiber elemanlar ile modellenmekte, gerçek deprem hareketleri altında lineer olmayan analiz yöntemleri ile analiz etmektedir. Özellikle perde elemanlarında doğrusal olmayan mesnetler tanımlanmaktadır.

Tüm bu analizler ve uygulamalar, Avrupa, ABD ve Türk yönergelerine uygun şekilde yapılabilmektedir. Bu çalışmalarımızda üniversiteler ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Bu detaylı analizler sayesinde yurtiçi ve yurtdışında tüm teknik kontrollerdeki problemler en aza indirilmektedir.