Fluid-Viscous-Dampers

Guclendirme

MEVCUT BİNA DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME

Ülkemiz bir deprem ülkesidir. Türkiye yapı stoğunun büyük bir bölümü 1999 öncesi yapılan binalardan oluşmaktadır. Ne yazık ki, 1999 depremine kadar olan yapım yönetmeliklerimizdeki eksiklikler bu deprem sonrasında daha iyi tespit edilmiş ve yeni yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Mevcut binaların tamamını yıkıp tekrar yapmak her zaman mümkün olamamakta ve bazen çok maliyetli olmaktadır. Bu nedenle, bu binalarda güncel yönetmelik ve gelişmeler ışığında güçlendirme yapılması gerekmektedir.

Güçlendirme tasarımında, öncelikle binanın ihtiyaçları belirlenmektedir. Düşük katlı binalarda, düşey veya yatay dayanım gereksinimlerine göre taşıyıcı elemanlar büyütülmekte, ek elemanlar eklenebilmektedir. Bunun yanında yüksek katlı binalarda, bu metodlara ek olarak kat ötelenmelerini azaltmak amacıyla sönümleyiciler ve yatay direnç sistemleri kullanılabilmektedir.

Depta Mühendislik, mevcut binaları inceleyip analiz ederek, güçlendirme ihtiyaçlarını belirlemekte ve bu doğrultuda tasarımlar gerçekleştirmektedir. Yapılan güçlendirmeler sonucunda çok daha düşük maliyetler ile bina gerekli deprem performansını sağlayacak seviyelere gelmektedir.