Çelik Yapılar

Hafif Çelik Yapılar

Telekom Direği

HAFİF VE AĞIR ÇELİK YAPILAR

Yapısal Çelik

Depta Mühendislik, yapısal çelik ile tüm üst yapı ve endüstriyel bina tasarımlarını Avrupa ve ABD yönergelerine göre tasarlayabilmektedir. Türkiye’de mevcut çelik yönetmelikleri 80’li yıllarda oluşturulduğundan güncelliğini yitirmiştir. Çelik yapılar, özellikle hızlı yapım süreleri ve daha esnek geometrik olanaklar sunması nedeniyle tercih edilmektedir. Bunun yanında doğru tasarlanmadığında titreşim oluşturabilmekte ve kullanım sırasında konfor ve bazı kullanım problemleri yaratmaktadır. Depta Mühendislik, tasarım sürecinde tüm bu ince detaylara önem vermektedir. Bunun yanında çelik yapıların deprem güvenliği büyük önem arz etmektedir. Özellikle birleşim tasarımları deprem güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Firmamız, bina tipi çelik yapıların dışında haberleşme,radar ve televizyon direkleri tasarımında da tecrübelidir. Tüm lenteli ve kafes direkleri mühendislik grubumuz tarafından tasarlanabilmektedir. Müşterilerimize mevcut direklerin değerlendirmesi, güçlendirilmesi ve yeni direk tasarımı hizmeti verilmektedir.

Hafif Çelik

Hafif Çelik yapılar, özellikle 2 kata kadar olan küçük ölçekli yapılarda ekonomik ve hızlı çözüm sunmaktadır. Bu tip yapılar ince çelik plakaların soğuk bükülmesiyle elde edilen profillerden imal edilmektedir. Bu profiller çok ince metallerden olduğundan özellikle yatay kuvvetler altında yapısal çeliğe göre çok farklı davranış göstermektedir. Bu nedenle bu yapıların mühendisliği daha farklı bilgi birikimi gerektirmektedir. Depta Mühendislik, bu alanda otorite olan kurumlardan eğitimlerini tamamlamıştır. Aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarının bir bölümünü bu konuya yoğunlaştırmıştır.

Depolama Rafları, hafif çelik profillerin kullanıldığı bir yapıdır. Bu kapmsamda şirketimiz, ağır depolama raflarının sismik güvenlik analiz ve güçlendirme işlerini de yapmaktadır. Özellikle Marmara bölgesi gibi deprem bölgesinde yer alan sanayii kuruluşları için bu hizmetimiz, firmaların deprem nedeniyle alabilecekleri zararları en aza indirmektedir.