AR-GE FAALİYETLERİ…

arge

Depta Mühendislik olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Teknolojinin gelişmesi ile, inşaat sektöründe de gerek tasarım aşamasında gerekse üretim aşamasında büyük yenilikler yaşanmıştır. Bilgisayarların artan işlem güçleri bizlere, yapı davranışlarını daha iyi inceleyebilme gerekli yapısal yenilikleri matematiksel modeller ile test edebilme imkanı sunmuştur. 

Depta Mühendislik, kendi bünyesi içerisinde deprem güvenliğinin arttırılmasına yönelik araştırmalarını sürdürmektedir. Projelerini kendi kaynaklarıyla olduğu gibi, Sanayi Bakanlığı, Tubitak gibi kurumlarla işbirliği içinde de yürütmektedir.

Depta Mühendislik, bir fikri olan fakat yeterli altyapısı olmayan firmalara da Ar-Ge hizmeti vermekte, özellikle yapılar ve inşaat alanındaki çalışmalarda destek olmaktadır. Böyle işbirlikleri sayesinde, fikirler hızlı bir şekilde ticari ürüne dönüşmektedir.